28 
дек.
2015
15:30
77
56
17842
Virtual karabakh

Сколько азербайджанцев живет в мире? – СПИСОК

Комитет предоставил статистику живущих в 42 странах азербайджанцев.

Из приблизительно 50 миллионов азербайджанцев в мире более 10 миллионов в настоящее время живут в эмиграции.

Об этом Oxu.Az сообщает со ссылкой на Modern.az.

По неофициальным данным, больше всего азербайджанцев за пределами Азербайджана проживает в Иране – 30 миллионов человек, Турции – 3 миллиона человек и России – 2 миллиона человек.

В то же время в США проживает, по неофициальным данным, 450 000 наших соотечественников, в Германии – 200 000, а на Украине – 280 000.

Госкомитет по работе с диаспорой представляет статистику азербайджанцев, проживающих в 42 странах.

 

Öl­­kə­­nin a­dı

Qeyri-rəsmi məlumat

Azərbaycanlıların məskunlaşdığı ölkələrin

dövlət orqanlarının açıqladığı rəsmi məlumat

1.      

ABŞ

400 000-450 000 nəfər

 

2.      

Al­­ma­­niya

200 000 nəfər

13 444 nəfər

3.      

Avs­­tra­­liya

8 000 nəfər

7 500 nəfər

4.      

Avs­­triya

3 000 nəfər

 

5.      

Bеl­­çika

3 000 nəfər

 

6.      

Bе­­la­­rus

7 000 nəfər

5 567 nəfər

7.      

Böyük Britaniya

17 000 nəfər

 

8.      

Çе­­xiya

2 000 nəfər

 

9.      

Çin

30 000 nəfər

 

10.            

Danimarka

6 000 nəfər

 

11.            

Finlandiya

3 000 nəfər

 

12.            

Fransa

70 000 nəfər

 

13.            

Еs­­tо­­niya

1 800 nəfər

 

14.            

Gür­­cüs­­tan

500 000 nəfər

284.800 nəfər

15.            

İraq

800 000 nəfər

 

16.            

İran

30 000 000 nəfər

16 000 000 nəfər

17.            

İs­­vеç

30 000 nəfər

 

18.            

İsvеçrə

4 000 nəfər

 

19.            

İspaniya

5 000 nəfər

 

20.            

İsrail

75 000 nəfər

 

21.            

İtaliya

2 000 nəfər

 

22.            

Qa­­za­­xıs­­tan

90 000 nəfər

85 292 nəfər

23.            

Qır­­ğı­­zıs­­tan

20 000 nəfər

18 900 nəfər

24.            

Kanada

170 000 nəfər

 

25.            

Lat­­viya

4 000 nəfər

2 237 nəfər

26.            

Lit­­va

1 500 nəfər

648 nəfər

27.            

Meksika

 

 

28.            

Mоl­­dоva

6 000 nəfər

 

29.            

Ni­­dеr­­land

20 000 nəfər

 

30.            

Nоr­­vеç

3 000 nəfər

 

31.            

Öz­­bə­­kis­­tan

68 000 nəfər

35848 nəfər

32.            

Polşa

2 000 nəfər

 

33.            

Ru­­mı­­niya

2 000 nəfər

 

34.            

Ru­­siya

2 000 000 nəfər

603 070 nəfər

35.            

Suriya

45000 nəfər

 

36.            

Şimali Kipr

1000 nəfər

 

37.            

Tür­­kiyə

3 000 000 nəfər

 

38.            

Türk­­mə­­nis­­tan

48 000 nəfər

 

39.            

Tacikistan

5800 nəfər

 

40.            

Uk­­ray­­na

280 000 nəfər

45176 nəfər

41.            

Ya­­pо­­ni­ya

10 000 nəfər

 

42.            

Yеni Zе­­lan­­di­ya

2 000 nəfər

 

Э.А.
www.oxu.az

Свяжитесь с нами

Другие новости раздела Общество